جذب مربی مدارس

جذب مربی مدارس راه آسمان و شکوفه های آسمان و پرنیان آسمانی
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • حضور مربی در کلاس های مدرسه هر روز لازم است و حداقل میزان حضور 7 ساعت است.
  • سمت و میزان فعالیت به همراه محل فعالیت را ذکر فرمایید.
  • عنوان کتاب،مقاله یا صوت ،مدت مطالعه و میزان تسلط را ذکر فرمایید
  • در کدام مقطع تحصیلی،درس ،مدرسه و سنوات را ذکر فرمایید.
  • عنوان مهارت و میزان تسلط را ذکر فرمایید.
  • عنوان دوره، محل دوره، مقدار ساعت و سال شرکت در دوره را ذکر فرمایید.
  • *لطفاً یک فیلم سلفی از خود بگیرید و در فیلم موارد زیر را بیان فرمایید: ۱-مختصراً خود را معرفی نمایید. ۲-انگیزه و هدف شما از مربیگری چیست؟ ۳-از نظر شما کار معلمی و مربیگری چه ضرورتی دارد؟ * ««حداکثر مدت فیلم ۱۰۰ثانیه »»